"Világvége"? Dimenzióváltás = tudatváltás

Gregg Braden: "Az isteni mátrix" c. könyve kapcsán.

"Megvilágosodott" tudomány

Érdemes figyelni a tudományos eredményeket manapság:
az "anyag-szellem kettős unalmas tánca" már a tudomány szerint sem téma

- legfeljebb a parttalan filozófiai, metafizikai vitákban. ENERGIA VAN, és ennek különböző megnyílvánulásai. Itt van pl. a világunkat jelenleg leíró egyik legfontosabb törvény, az energia-megmaradás elve, a híres E=mc2. Van benne c(fénysebesség), m (tömeg), meg E(nergia) - "matéria" egy szál se.

Hihetetlenül felvilágosult tudományos elméletek vannak:
- húr-(brán)elmélet: jelenleg 11 dimenziónál járunk,
- "magába foglalt rend" (Implicate Order- a híres fizikustól, David Bohmtól, aki Krisnamurtival beszélgetett sokat)
- Fritjof Capra: A fizika Taója, stb.

Csodás pl., hogy a világhírű László Ervin prof., a Budapest Klub életrehívója (ennek tagja a Dalai Láma, Gorbacsov, Desmond Tutu, stb.), aki évtizedek óta a tudati változás szükségességét sürgeti, mint az egyetlent, ami még megmentheti a Földet a pusztulástól - az emberi faj sorsa a tudatának kezében van.
Tehát a csodás, hogy László Ervin is az Akasha-krónikáról írt könyvet. Arról a "kollektív emlékezetről", amiről a spirituális tanok régóta szólnak.
Ami itt a lényeg, hogy matematikailag, tudományosan (kvantum-és kozmosz-szinten) vannak meg a feltételei a világoknak, valóságoknak, több dimenziónak.

Igyekeznünk kell elhagyni a régi sémáinkat, mert a tudomány lassan előbb ér el ezekhez a magasabb tudatállapotokhoz, valóságokhoz, dimenziókhoz, mint mi, “spirituális emberek”, akik sokszor csak a szavakon csüngünk és beleragadunk pillanatnyi "igazságainkba”!

Morfogenetikus mező - A tudomány legújabb állása szerint Rupert Sheldrake nyomán így nevezzük ezt a "kollektív valóságot", tudat-mezőt – pszí-mező, ahogyan László Ervin hívja ezt, a Kozmikus kapcsolatok című könyvében.

A sejtek, kristályok "emlékeznek", információt képesek tárolni. Egyfajta "kollektív tudatok", amikben tárolódnak, bevésődnek a hatások. Izgalmas látni, hogyan tágul a tudomány látóköre ezügyben. A "Kozmikus Tudatot", "Istent" lassan matematikailag bebizonyítják (jelenleg 11 dimenziónál tart a fizika, ami 11 lehetséges "világot", valóságot jelent - eddig.) Bár az is elképzelhető (vannak erre ötletek), hogy az egész Kozmosz egy hatalmas emlékező, megnyílvánító hatás; ahol az ok és okozat ugyanaz... "A Mindenség Tudat maga a Mindenség…”

Az isteni mátrix
- megváltoztatható, átalakítható a tudat és annak nyomán az "anyag"

"Isteni mátrix": Gregg Braden így nevezi könyvében ezt a hatalmas tudat-mezőt.
Max Planckot idézi, aki szerint létezik egy "nagyon intelligens, minden ismerttől eltérő
energiamező, amiből minden keletkezett egykor" ("non-conventional form of energy from which all physical matter originates"). Persze az 5-6 ezer éves Védák, és más ősi szellemi tanítások ismerték ezt (Akasha, stb.) Nevezhetjük ezt a tudat-mezőt "Istennek" is. A sejtemlékezés, hogy "minden mindennel kapcsolatba kerülhet...", a Holografikus Univerzum-elmélet, a tudományban már bevett morfogenetikus mező, mind erről a "tudat-mezőről", valóságról szólnak.

Tehát Max Planck is, ahogyan a több ezer éves Védák, stb. oda jutott, hogy létezik egy tudat-mező (mátrix), amiben/amivel minden mindennel kapcsolatba léphet, amiben létezünk. Ugorjunk egy nagyot és jöjjenek a 3. filmben lévő laboratóriumi kísérletek: leír (elmond) egy kísérletet a DNS-átalakításról:

Emberi hajat vákuumban izoláltak, és "érzelmeknek tettek ki"... a haj DNS-e megváltozott! A riporter közbeveti, hogy ez hasonló a híres japán Masaru Emoto
prof. kísérletéhez ("A víz üzenetei"), ahol hanggal változtatta meg a víz kristály-
szerkezetét.

"Pontosan, a kettő ugyanazt jelenti", mondja Braden.

Vagyis:

1. Ez a tudat-mező, mátrix nem egy halászháló odakinn, a fejünk felett, hanem az Univerzum maga: mi is ebből állunk, ez tart össze, és bármit, amire ránézünk.
2. Ennek a mezőnek a szerkezete, minősége megváltoztatható! Pl. az emberi tudat megváltoztathatja ennek a mezőnek a szerkezetét: az "anyag" (DNS)
információja megváltoztatható (sejtemlékezés=vízkristályok átalakulása). Az érzelmeink, gondolataink programozzák, megváltoztatják, átalakítják ezt a mezőt - a tudatunkat is.

Ezt igazolja a Princeton Egyetem GSP (Global Consciousness Project - Globális Tudatosság) kísérlete, amikor felkértek több 1000 embert, hogy koncentráljanak
a "békére", bármilyen formában... a komputerekkel pedig azt detektálták, hogy megváltozott az erőtér szerkezete...mégpedig olyan formában, mintha már létrejött volna a béke...vagyis a "sok tudat" átalakította a kollektív tudatod, a mezőt, mátrixot.
http://www.cropcircles.org/Princeton_GCP.html
http://noosphere.princeton.edu/index.html

Vagyis egy döntésünkkel, megváltoztathatjuk a történéseket, amik a testünkön kívül, vagy belül zajlanak! Ezt a számtalan spontán gyógyulás is megmutatta. És erről szól a Dr.Hamer-féle "Új Medicina", ami lélek-agy-szerv szinten szemléli az embert. (A lélekben bekövetkezett változás, konfliktus nyomot hagy az agyban /CT-felvételeken körkörös elváltozások/, ez pedig, ha tartós, elváltozást okoz a szervben. Ez a betegség, és ezt feloldva, visszafelé is lejátszhatja a tudat: ez pedig a gyógyulás!)

Tehát: létezik ez a tudat(morfogenetikus)-mező, "isteni mátrix", kollektív tudat, stb.:

1. MINDEN EGYES LÉNY tudata képes ezt megváltoztatni: ami úgy jelentkezik, hogy először a lény tudatában beállt változás a saját testében hat! (lsd. Új Medicina, spontán gyógyulások, stb.) Aztán lesz észlelhetó ez a programozás a "nagy mezőben" is.
2. A csodás: bármilyen változás, amit egy lény előidéz ebben a tudat-mezőben, azonnal megjelenik és más lények számára is hozzáférhető lesz! (“Pillangó-effektus”, ami a hatást illeti.)

De a legfontosabb ami ebből következik: ismerjük, hogy a nagy felemelkedettek (Hermész, Buddha, Jézus, stb.) műve nem múlt el nyomtalanul:
a tanítások szerint minden egyes lény felemelkedése, megszabadulása megkönnyíti az utat a többiek előtt! Hát ezért! Minden ilyen forradalmi átalakítás bevésődött ebbe
a tudat-mezőbe, ami elérhető mások számára is, akik szintén a tudatukat, valóságukat olyan állapotba hozzák.
Akkor a két valóság, tudat-mező EGYbeér: EGY lesz: a lény maga lesz Minden Mindenekben.

Végezetül egy történet a tudat (valóság) felszabadításról, amit Braden elmond valamelyik filmben, és leírja könyvében:

Anno, az Amerikát gyarmatosítók partraérve találkoztak az őslakókkal. Ott volt a legbölcsebb, a törzs sámánja. Különös módon meg tudták értetni magukat vele, értették, hogy a kérdés az volt, hogy "honnan jöttek"? A kis csónakokra mutattak a tengerészek, hogy azokkal. És mutatták, hogy "azok" meg a nagy hajóból "érkeztek", ami beljebb horgonyzott az Óceánon.
Ekkor volt nagy a meglepetésük, mert a sámán sehogysem "akarta látni" a hajót...! Egyszerűen még nem láttak idegent, el sem tudták képzelni, hogy valaki "onnan, a vízből előjöjjön"! A sámán tudata le volt zárva ez előtt a valóság, információ előtt!
Idő kellett ahhoz, hogy feldolgozza ezt az élményt. Azonban idővel sikerült, még a többieknek is átadta ezt az információt: felszabadította a tudatukat. Sőt: az otthon, messze lévő falujukban lévő sámánok is tudtak már az érkezésükről: átadták az élményt, megváltoztatták a tudat-mezőt.

Ugyanilyen amikor - mint korábban írtuk - a nagy felemelkedettek által bejárt út
"nem vész el", nyoma van, bevésődik, követhető. MegVALÓSítható. Ahogyan mondják, minden egyes lény megszabadulása, újjászületése, felébredése kozmikus esemény és hozzáadódik a Nagy Egészhez, megkönnyítve a többi lény felemelkedését.

Mirdad


Új hozzászólás

A mező tartalma nem nyilvános.

Hozzászólások

14 év 4 hónap

Permalink - Mirdad küldte be 2009. 07. 10., p – 18:01 időpontban

Üdv a Kedves olvasóknak!

Írásom eredeti címe ez lett volna (megváltozott, mert hosszú volt):
"Isteni mátrix - Morfogenetikus (tudat)mező -
Tudomány és spiritualitás összeér."

A mostani cím "ütősebb", lényegretörőbb. Tengernyi
az infó a korszakváltásról: Vízöntőkor, Kali Juga vége, dimenzióváltás, tudatváltás, "világvége", 2012, maják, Védák, "harmónikus konvergencia", stb.

Mik ezek? Tényleg ilyen különleges ez a korszak, vagy csak mi hisszük ezt, mert MOST élünk benne? :)

Az "isteni mátrix" csak a kollektív tudat, morfogenetikus mező jellegét, minőségét írja le:
hogyan működik, hogyan befolyásolhatjuk minden egyes percben minden egyes gondolatunkkal, érzésünkkel. De a "titok nyitja" az, hogy ugyanez
érvényes az emberre, mint mikrokozmoszra, kis világra (lsd. a Dr.Hamer-féle Új Medicinát).

És túl az "egészség-megőrzésen" ez a kulcsa a szellemi felemelkedésnek is: a megszabadulásnak, újjászületésnek. Igazából ETTŐL különleges ez a korszak, ezt hangsúlyozták a maja és védikus írások.

Igyekszem a kérdés "gyakorlati" oldalát megragadni,
mert elméleti találgatásokban nem szenvedünk hiányt:) :

1. Mi zajlik valóban korszakunkban, amitől ilyen különleges?
2. Fel lehet-e készülni ezekre a hatásokra és
ha igen, hogyan?

Úgy tűnik, az egykori időtlen szellemi írások (Védák, maják, stb.) egybehangzóan megjövendölték az emberi faj (szellemi) felemelkedését, majd lesüllyedését. Majd az ismételt felemelkedést, ami egyben megméretés is: a korszak erői kozmikus szinten avatkoznak be, ítélik meg az emberi lényeket - "Elválik a búza a pelyvától."
"Megméretett és gyengének találtatott" - ennek a bibliai képnek az eredete az Egyiptomi Halottak könyvében szereplő "lélek-mérlegelés", amikor is Maat az isteni igazság és bölcsesség istene egy madártollal megméri az elhúnyt lelkét.

A Vízöntő korszak (Káli Juga vége) sajátossága, hogy a felelmelkedés, megszabadulás (ami egyben megítéltetés) kozmikus szinten, segítséggel zajlik! Ezek a kozmikus erők, hasonlóan a Krisztus-erőhöz, amik már körbeölelik a Földet a Krisztus-misztérium óta ("Krisztus-háló", Hartmann-vonalak. stb.) nagyon tiszta, magas rezgésszámú energiák.

Köztudott, hogy a régi "szent helyek", beavató helyek, erő-helyek mint pl. a misztérium-vallások, belső vallások szentélyei (piramisok egyiptomban, peruban, Delphoi, Mithrász-szentélyek M.o.-on, stb.) tehát a régi szentélyek nem akárhol
épültek fel, hanem ún. "szent helyeken", ahol a közösség (IGAZI) papjai, szellemi vezetői érzékelték Gaia, a Föld Anya erővonalainak metszéspontjait. (Az ilyen fókuszokban gyógyulások történtek, stb. - ezen erővonalak ma mágnesességük folytán kimutathatóak.)

(Nem véletlen, hogy később az Egyház ezekre a pontokra építette rá a templomait ;) A Vatikán pl. egy Mithrász-szentélyre, kazamata-rendszerre épült, de ugyanez látható a pécsi Ókeresztény Mauzóleumnál (UNESCO Világörökség része), ahol a
a mauzóleumot "körbelőtték" templomokkal (Székesegyház és egy másik), a budai Szent Lélek-térnél szintén, ahol római Mithrász-szentély volt, stb.) ...

14 év 4 hónap

Permalink - Mirdad küldte be 2009. 07. 10., p – 18:44 időpontban

Válasz Mirdad üzenetére

Az egykori szent helyek, erőhelyek, beavatási helyek tehát felerősítették, fókuszálták a megtisztító, felemelő erőket.

Azt kell tapasztalnunk (éreznünk, "látnunk"), hogy a jövendölések szerint korszakunkban ezek a nagyon tiszta, megszabadító erők most kozmikusan lesznek jelen az egész emberiség segítségére, hasznára - vagy kárára, attól függ.

Mintegy kiöntik a Földre (Vízöntő!), megfürdetik a Fényben, kiáradnak ránk ezek az energiák. Ha megvizsgáljuk az általános zavarodottságot, (soha nem volt még ennyi idegileg zavart ember, stb.)
a szinte minden szinten jelentkező zavart, amit a
"felgyorsult korral" szépítenek, és hiába magyarázgatnak orvosilag, szocilógiailag (fóbiák
tömkelege, "anómia", "értékválság", stb.) világos, hogy ezek mind csak játék a szavakkal, de soha, egyik megközelítés sem ragadja meg a gyökerét ennek az általános kiábrándultságnak, anyagi-szellemi hanyatlásnak, aminek ma tanúi lehetünk e Földtekén.

Persze segítő kezek, tiszta szívek mindenhol segítségre sietnek, annyira nyílvánvaló ez a nyűg!
De annyiféle segítség, ahányféle helyről, módon érkezik... Így igazából elaprózódik a jobbító szándék, sőt, köztudott, hogy amit az egyik kéz ad, azt a másik egy jólirányzott mozdulattal viszaveszi! ;)

"Telepítsünk mégtöbb zöldet, hurrá!" - "Kell a betontenger, stb. - nosza kivágni a fákat!"

"GyermekÉHEZTETÉSi alapítvány, stb. - miközben
alapítványok sorra eltünnek a pénzekkel, stb."

Felhőjáték az egész. Az általános irányt kell látni
lelki szemeinkkel, és az önmagáért beszél. (A vallási-politikai cirkuszról meg ne is beszéljünk:
az elmúlt 2 ezer év megmutatta mire képesek a felszínes vallások, amikben már nyoma sincsen az eredeti tanításoknak.)

MÉGIS MIÉRT? Miért alakulhatott ez így? Miért kellett utópiákba álmodni magukat (és minket) a filozófoknak, parttalan elméletieskedésbe torkollania a "megoldásoknak" (amik valójában nem is megoldások).

EZÉRT: Mert elfelejtették a matéria és idea nagy sajátfarkába harapó küzdelmei során, hogy az emberi lény léte a TUDATA. A kulcs a tudat - és a SZÍV. A tudatunkban, belső minőségünben van lehorgonyozva a létünk: ÉLET-ÁLLAPOT=TUDAT(LÉLEK)ÁLLAPOT. A tudat(lélek)állapot pedig az életállapot. A kör bezárult. Hiába a tudomány-művészet-vallás triász receptjei, amikor azok nem változtatjk meg ALAPVETŐEN az emberi lényt!
Ahogyan Rene Guénon mondja, "a felszínes vallások nem vitték túl az emberi lényt saját állapotán!"
Adnak időtöltést, sok-sok olvasni, meg gyönyörködni valót, de hiába... maradtunk akik voltunk!

Hogyan változna a világ, ha mi nem változunk?
Mitől?

Nos hát, erre az ördögi körre, saját farkába harapó kígyóra mutat rá a Mindenség, a Kozmosz erői, amikor kíméletlenül kimondják felette (felettünk) az ítéletet. Ez a korszak-váltás, dimenzióváltás. Ami tudatváltást sürget.

"A valóság az, amit a tudatod azzá tesz."
Morpheus, Mátrix I.

NÁLUNK van a kulcs! Sőt, MI MAGUNK VAGYOK AZOK!
Fedezzük fel, és vegyük használatba!

Üdv, Mirdad

14 év 4 hónap

Permalink - Kom Ombo küldte be 2009. 07. 12., v – 22:16 időpontban

Szia!

Tetszett amit írtál, de milyen változásra gondolsz? A fejekben? A tudatot megváltoztatni
nagyon nehéz. Tönkretettük a Földet amennyire csak lehetett, most vállaljuk a következményét.

Felemelkedni meg azok fognak, akik eddig is, akik
képesek rá. Az, hogy most ennek kozmikus segítsége is van, nagyon érdekes, most így belegondolva.
Hello, Kom Ombo

Szia!

Sajnos Mirdad elzárkózott az oldalra való írástól, amíg nem cseréljük le a designt valami világosabbra - szernte a fekete háttér és dekoráció sötét erők befolyását vonja maga után...

14 év 4 hónap

Permalink - Kom Ombo küldte be 2009. 07. 23., cs – 23:35 időpontban

Válasz joczek üzenetére

Valóban nem valami pozitív az oldal feelingje, és ezt nem (csak) a szín teszi. Ha javasolhatnék valami pozitívabbat... Előre is megköszönve:
K.O.

14 év 3 hónap

Permalink - NagyAnthony küldte be 2009. 08. 07., p – 12:28 időpontban

Nagyon jó összefoglalás: lényegretörő, mégis széleslátókörű. Tudományos és ezoterikus is, minden egyben. Köszönet érte: Nagy Antal

Permalink - Csendes küldte be 2010. 02. 11., cs – 13:42 időpontban

Akárcsak a titok !!!